Endret: 19 mar 2020     Opprettet: 12 sep 2019

Radiatorvarmen er satt på - tips for å fyre økonomisk

Husk å fyre økonomisk. Kort og kraftig lufting er bedre enn vindu på gløtt over lang tid. Sku av radiatorer i rom som ikke brukes til opphold og vurder hvor mange radiatorer du trenger å ha på i forhold til ønsket temperatur i leiligheten. Sameiet har individuell måling av varmtvann og varme og du må betale for det du bruker.

Radiatorvarmen styres av to faktorer. Utetemperatur og hva du setter radiatortermostaten på inne. Det er en utendørs føler som løpende måler utetemperaturen og sender denne til et datasystem inne i sentralene. Jo kaldere temperatur det er ute, jo mer energi overføres fra fjernvarmeanlegget til vårt radiatoranlegg. Radiatorene blir varmere i kaldt vær og kaldere i varmt vær. Oppvarmingen baserer seg på en stuetemperatur på ca. 22 grader.

Selv om du setter termostaten på 5 (fullt) vil radiatoren kunne oppleves som kald dersom det er varmt vær ute. Det skal være svært kaldt ute for at radiatorene skal bli svært varme. Dette er pr design. Har du av ulike årsaker behov for varme utover det anlegget normalt leverer, bør du vurdere elektrisk tilleggsoppvarming. Ta da hensyn til brannsikkerhet.