Endret: 20 mar 2020     Opprettet: 11 apr 2017

Praktisk informasjon for beboere

Her finner du informasjon som vi i styret erfarer at nye og etablerte beboere har behov for. Listen er et supplement til våre vedtekter og husordensregler. Tips gjerne oss i styret om det er noe du savner informasjon om.

Styret
Styret består av valgte representanter som velges i det årlige sameiermøtet for 2 år av gangen.

Styret nås primært via epost-adressen mortensrud@styrerommet.no eller via egen postkasse merket «Styret» i 12X. Haster det kan du benytte SMS eller telefon til styrets medlemmer – se oversikt over styret.

Styret informerer via www.mortensrudbs.no, rundskriv og oppslagstavle på gavl på det grå søppelhuset.

Seksjonseiere som ikke bor i sameiet kan få tilsendt rundskriv ved å be om å få tilsendt dette til epost. Formell informasjon vil alltid bli sendt til seksjonseiers registrerte adresse. Dette håndteres av OBOS Eiendomsforvaltning.

Styrets postadresse:
Mortensrud Boligsameie, Mortensrudveien 12X, 1283 Oslo

Fellesutgifter
De månedlige fellesutgiftene består i 2020 av følgende elementer:
Felleskost 2480,-
Kabel-TV/Internett 435,-
Opppvarming a-konto 820,-
Vedlikeholdsfond 555,-
Totalt: 4290,-

Fellesutgifter kreves inn av OBOS Eiendomsforvaltning. De er også sameiets regnskapsfører.

Forvaltningsrådgiver Tron Sæther
Tlf. 22 86 82 59
tron.sather@obos.no

Har du behov for midlertidig utsettelse av en innbetaling kan du kontakte forvaltningsrådgiveren direkte. Du har også mulighet til å forskuddsbetale 
husleie om du ønsker det.

Nøkler
Nøkler til garasje og søppelbod bestilles hos styret.

Nøkkel til garasje koster f.t. kr. 370,- per stk. Dette er systemnøkler som ikke kan kopieres.

Portåpner til garasjeport (fjernkontroll) koster f.t kr. 930,- per stk.

Nøkkel til søppelboden koster f.t. kr. 100,- per stk. Trenger du flere nøkler kan disse kopieres.

Nøkler til egen leilighet og utebod håndteres av seksjonseier. Styret/vaktmester har ikke nøkler til leiligheter eller uteboder. Har du låst deg ute må du kontakte låsesmed.

Forsikring / Egenandel
Forsikringsskader på sameiets felles bygningsmasse og infrastruktur skal meldes styret.

Har du spørsmål til skadesak kan du kontakte IF Skadeforsikring på tlf. 69114025.

Forsikringsskader på innbo/løsøre meldes ditt eget forsikringsselskap.

NB! Sameiet aksepterer ikke kontantoppgjør for forsikringsskade. Skade må utbedres av fagfolk i regi av forsikringsselskapet mot faktura.

Egenandel:
Styret har vedtatt prinsipper for betaling av egenandel ved forsikringsskader gjeldende fra 1. juni 2009. Hensikten med prinsippene er å innskjerpe aktsomhetskravet og særlig ansvaret for løpende indre vedlikehold og ettersyn. Dermed vil det bli færre skader og sameiets utgifter blir mindre.

Sameiet har for tiden en forsikring med en egenandel på kr. 15.000, - per skadesak.

Punkt 1
Hvis skaden skyldes forhold ved den del av bygningsmassen som sameiet har vedlikeholdsansvar for, betaler sameiet egenandelen.
For eksempel:
• Rørbrudd i vegg /gulv
• Plutselig lekkasje fra radiator

Punkt 2
Hvis skaden skyldes sameiers/husstandens egne disposisjoner, eller installasjoner som beboer selv bringer med seg, eller noe de har foretatt 
seg (eller unnlatt å foreta seg), skal sameier betale egenandelen. Det er ikke en betingelse her at det er gjort noe kritikkverdig, galt eller uforsvarlig.

For eksempel:
• Vannskader som skyldes manglende vedlikehold av blandebatteri, sluk og avløp
• Lekkasje fra akvarium
• Lekkasje fra oppvaskmaskin/vaskemaskin eller tilførselsslangene
• Man velter en tung gjenstand over radiatoren, som sprekker
• Brann i kjele på komfyr

Punkt 3
Hvis man har vært uaktsom eller gjort noe som er kritikkverdig, kan man risikere å komme i et erstatningsansvar i tillegg til at man må betale 
egenandelen. Det kan også tenkes at forsikringsselskapet avslår å dekke skaden eller at det vil søke regress hos den som har forårsaket den.

For eksempel:
• Sot og røykskader etter bruk av stearinlys
• Man glemmer å skru av vannkranen, med påfølgende vannskader

Punkt 4
Hvis man foretar seg noe ekstremt, kan man også komme i et straffeansvar.
For eksempel:
• Bruk av fyrverkeri innendørs

Kontakt styret for varsling av skade som går på vår bygningsforsikring. Du kan også kontakte styret for fullstendige vilkår. 

Vannlekkasje
Steng stoppekranen i kjøkkenbenken ved akutt vannlekkasje.

Kontakt: VVS-gruppen AS, Vakttelefon: 948 80 836

Meld også fra til naboer og styret.

Skadedyr/insekter

Den enkelte seksjonseier har ansvaret for å holde egen leilighet fri for skadedyr.

Det er svært viktig at du tar affære umiddelbart om du oppdager skadedyr. Det kan bli svært kostbart for oss alle om dette sprer seg til flere leiligheter. 

Sameiet har skadedyr bekjempelse som en del av vår forsikring. Dersom du ikke selv får fjernet skadedyr i leiligheten tar du kontakt med styret.

Alternativt kan du sende epost til oslo@anticimex.no. Oppgi da at du bor i Mortensrud Boligsameie, ditt navn, adresse og telefon. Henvis til avtalenummer SP1470297. Legg mortensrud@styrerommet.no på kopi. Beskriv hvilke skadedyr du har i leiligheten og hva du selv har gjort for å prøve å bli kvitt disse. Har du spørsmål kan du ringe Anticimex på tlf. 41 41 41 28. Husk å oppgi avtalenummer når du ringer.

Forsikringen dekker ikke fjerning av skjeggkre og bortkjøring av møbler/inventar til fryselager hvis du har veggedyr.

Sameiet har avtale med Anticimex for oppfølging av skadedyr/insekter ute. Merker du oppblomstring av maur e.l. utendørs tar du kontakt med styret.

Ladestasjon for elbil / betalingsløsning for strømforbruk
Infrastruktur for elbil lading er etablert og alle garasjeplasser kan få montert ladestasjon. Det er inngått avtale med El-Kontakten AS for montering av Zaptec ladestasjon. Det er kun denne type ladestasjon som kan benyttes.

Pris for ladestasjon med montering er f.t. kr. 23 750,- I tillegg vil det tilkomme en avgift for infrastruktur til sameiet med kr. 5 000,-. Totalpris kr. 28.750,-.

Ta kontakt med styret for informasjon og bestilling.

El-Kontakten AS kan tilby finansiering via Svea finans.

Sameiet har avtale med Charge365, som er en betalingsløsning for strømforbruk. Du må opprette konto der med betalingskort for å starte lading etter at ladestasjon er montert. Pris per kWh er f.t. kr. 2,-.

TV / Internett / Dekoder
Sameiet har grunnpakke med digitale TV-kanaler og internett-tilgang fra Telenor (tidligere Canal Digital Kabel) inkludert i fellesutgiftene.

Dekoder og modem fra Telenor skal følge leiligheten. Flytter eller selger du, skal utstyret stå igjen.

Har du akkurat flyttet inn må du kontakte Telenor for å oppdatere kontaktinformasjon for din adresse.

Feil på TV/Internett/Dekoder meldes Telenor Kundeservice på tlf. 915 09000.

Flere kanaler / raskere internett kan bestilles direkte hos Telenor og betales av den enkelte ved å kontakte kundeservice tlf. 915 09000 eller på nettsiden https://www.telenor.no/privat/

Postkasser - Merking
Merking av postkasser håndteres av styret. Ikke klistre, lim eller skriv noe på postkassene eller postkasseanleggene. Eneste unntaket er Postens "Nei til reklame". Endringer av merking meldes styret, enten via epost eller med en lapp i styrets postkasse i 12X.

Energimålere
Hver leilighet er utstyrt med en varme og en varmtvannsmåler som måler energiforbruket. Målerne leses av elektronisk uten involvering av beboer. 
Beboerne kan selv følge med på eget forbruk via nettsiden www.istaonline.no. Brukernavn/passord fås av Ista.
Selve energimålerne bør sjekkes regelmessig med tanke på drypp eller lekkasje. Du finner de inne i kjøkkenbenken din.  Målerne må ikke flyttes, 
endres, tildekkes eller åpnes. Forbruket avregnes pr kalenderår og avregningen er normalt klart i løpet av mai/juni påfølgende år. Et a-konto beløp for energi kreves inn via de månedlige fellesutgiftene. Har man brukt mer enn hva som er innbetalt a-konto, må en betale, og har man brukt mindre får en penger tilbake.

Målerne er levert og driftes av Ista som treffes på tlf. 22885900 eller firmapost@ista.no

Avfall /Kildesortering
Alle husstander i Oslo kommune skal kildesortere matavfall og plastemballasje. Plastemballasje legges i de blå posene og matavfall i de grønne. Det som er igjen av restavfall skal legges i vanlige handleposer. Posene knytes med dobbel knute. De blå, grønne og vanlige handleposene legges i sameiets restavfallscontainere. En renovasjonsbil tømmer beholderne og kjører til et av Oslos sorteringsanlegg. Anleggene sorterer posene fra hverandre etter farge med et kamera. De blå posene med plastemballasje sendes videre og blir til nye plastprodukter. De grønne posene med matavfall blir til miljøvennlig biogass og biogjødsel. Restavfallet i vanlig handlepose blir til strøm for Osloskolene og fjernvarme for byens befolkning.

Legg aldri plastposer/avfall utenfor leilighetene, utenfor søppelbodene eller på gulvet i søppelbodene. Det tiltrekker skadedyr som mus, rotter, insekter og fugler.

Papp og papir slås flatt og legges i papircontainere i søppelbodene.

Spesialavfall/møbler/større gjenstander/klær/maling/dekk/glass osv. skal ikke avhendes i våre søppelboder, men fraktes til returpunkt for spesialavfall eller gjenvinningspunkt.

Nærmeste returpunkt:
Grønmo Gjenbruksstasjon, Sørliveien, 1279 Oslo

Åpningstider:

Mandag-torsdag kl. 07:30-21:00. Fredag 09:00-16:30. Lørdag kl. 09:00-16:30. Du må ha lastet ned GjebruksID for tillatelse til å levere. Se siden til oslo.kommune.no.

Spesialavfall som olje eller lignende kan leveres ved Shell Mortensrud.

Dersom større gjenstander eller spesialavfall blir plassert i våre søppelboder av beboere vil vi fakturere beboeren for bortkjøring, noe som er betydelig dyrere enn om du sørger for avhending selv.

Sameiet har tradisjon for å bestille komprimatorbil en gang i løpet av våren. Beboere varsles om dette via rundskriv og hjemmesiden vår. Det er da mulig for beboere å kvitte seg med avfall. NB! Spesialavfall (olje, maling, elektriske artikler mv.) må uansett bringes til et gjenvinningspunkt.

Balkonger / Terrasser
Balkonger og terrasser er trivelige steder å tilbringe varme sommerdager. Vi håper alle beboere gjør en innsats for å holde egen balkong eller terrasse fin og representativ. Da blir det triveligere å bo både for deg selv og naboen.

Noen huskeregler for balkongene:

Ikke spyl balkongen med slange eller hell vann utover gulvet på balkongen. Dette av hensyn til naboene under (eller garasjeanleggene). Bruk en våt klut og vaskekost.

Balkongene skal ikke benyttes som lagringsplass.

I henhold til husordensreglene er det ikke tillatt å henge opp klær i taket på balkongene. Klesvask må henge på stativ som er i høyde med eller lavere enn rekkverket.

Balkongkasser med blomster må henge på innsiden av rekkverket.
Seksjonseier har selv ansvar for å male balkongrekkverket innvendig ved behov.

Det er ikke tillatt å bruke kullgrill eller engangsgrill på balkong/terrasse. Kun gassgrill eller elektrisk grill.

Har du markise må du sørge for at disse er i presentabel stand. Skal du bytte duken eller montere ny markise må fargen være tilnærmet lik det øvrige på bygget ditt har. Seksjonseier kan få pålegg fra styret om å vaske/bytte ut skjemmende markiser.

Har du markise fra da byggene var nye ble disse levert av Norgesmarkiser Amico AS – tlf. 67062210.

Garasjeanlegget
Alle seksjoner har tildelt egen oppstillingsplass i garasjeanlegget. Oppstillingsplassen er dedikert for kjøretøy og skal ikke benyttes som lagringsplass.

Garasjeporten kan åpnes med nøkkel eller fjernkontroll. I tillegg er de utstyrt med tidsstyrt belysning som reagerer på bevegelse. Garasjene har nødutgang i motsatt ende av porten. Garasjene blir rutinemessig vasket årlig. Du får beskjed i god tid før dette skjer.

Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlig materiale i garasjene. Du kan lagre bildekk (4 hjul), takgrind og lignende på garasjeplassen, samt sykler.

Det foretas jevnlig kontroller av garasjene hvor seksjonseiere kan få pålegg om å rydde egen plass.

Du er selv ansvarlig for egne eiendeler i garasjen. Pga. fare for tyveri anbefaler vi at dekk mv oppbevares i utstyrsboden som følger hver leilighet.

Bygningsmessige endringer
Styret skal forhånds godkjenne alle bygningsmessige endringer som berører felles infrastruktur og/eller bygningsmasse. Endringer som går på fasadeendringer (nytt vindu, flytting av utgangsdør o.l.) vil normalt ikke bli godkjent av hensyn til et enhetlig ytre. De som bor på grunnplan med egen hage kan søke om å få sette opp eller endre terrasse.

Den enkelte seksjonseier kan gjøre innvendige endringer som ikke berører felles bygningsmasse eller infrastruktur. Renovering av bad utføres i seksjonseiers regi og skal utføres av autoriserte fagfolk. Alle endringer er underlagt de til enhver tid gjeldende offentlige lover, bestemmelser og krav.

Baderom
Som seksjonseier er du selv ansvarlig for vedlikehold av bad. Du er også ansvarlig for å sikre at ditt bad ikke forårsaker skade på tilgrensede leiligheter/bad. Vår forsikring dekker ikke skade forårsaket av utette bad. Fuktighet på bad må tas alvorlig. Oppdages det fuktblemmer, sopp eller råte må fagfolk og naboer kontaktes og styret varsles. Tidlig utbedring av et fuktproblem kan spare en for mange penger. Det anbefales dusjkabinett med fire vegger og bunn på badet, samt at gulvvarme er påslått året rundt for å holde gulvet tørt. Sluk må rengjøres regelmessig.
Ventilasjonsviften på kjøkkenet trekker fukt ut fra badet når den er påslått og står i indre stilling. Sett den på minst to under dusjing.

Oppussingsarbeider
Når du gjør oppussingsarbeider i leiligheten din er det viktig å huske på følgende:

Arbeid som involverer elektrisk opplegg eller VVS skal utføres av autorisert fagpersonell.

Avfall fra oppussing skal ikke avhendes/plasserer i sameiets søppelboder. 
Du må selv transportere det til et gjenvinningspunkt.

Fagpersonell som skal arbeide i sameiet over flere dager må utstyres med parkeringskort og parkere på gjesteparkeringsplass. Dette får du på forhånd hos styret.

Husk å respektere våre husordensregler med tanke på støy:
Ingen former for forstyrrende støy er tillatt mellom kl. 21:00 og kl. 08:00. Dette gjelder eksempelvis: banking, boring, støyende 
bygningsmessige arbeider eller høy musikk. Banking, boring og andre støyende bygningsmessige arbeider eller tilsvarende er heller ikke tillatt søndager og helligdager, samt 1. og 17. mai.

Vedlikehold
Beboerne er selv ansvarlig for alt innvendig vedlikehold i tillegg til egen balkong/veranda og inngangsparti.

Huskeliste:
*    Hengsler på utgangsdør/balkongdør bør oljes årlig
*    Utgangsdøren bør vaskes jevnlig
*    Filter i kjøkkenviften må rengjøres jevnlig med fettfjernende midler
*    Vinduer inkl. sprosser må vaskes regelmessig
*    Bytt batterier på brannvarslere årlig (dette gjøres ved årlig kontroll av Norsk Brannvern)
*    Hold inngangsparti fritt for snø på vinteren
*    Sluk på bad må rengjøres regelmessig, minst 2-3 ganger i året.

Ventilasjonsluker (ventil på vegg og luftespalte på vindu) må være åpne, også på vinteren. Når du dusjer må kjøkkenviften settes i indre stilling og viften settes på minst 2 for å få tilstrekkelig effekt på utlufting av badet.

Seksjonseier har ansvar for at viften og ventilasjonssystemet fungerer.
Filter i viften skal rengjøres ut ifra bruk, men minst en gang hver 3 måned.
Filtre tette av fett kan føre til dårlig ventilasjon, soppdannelse og brannfare.

Er kjøkkenviften defekt skal den snarest repareres eller skiftes ut.
Jenssen System AS tlf. 411 78 848 leverer vifter som er tilpasset sameiets opplegg. 

Kontakt leverandør for pris inkludert montering.

Parabol
Om du er sikker på at du ikke klarer deg med Telenor (tidligere Canal Digital Kabel) rikholdige utvalg eller internet-TV kan du sende en skriftlig søknad om parabol til styret.

Våre husordensregler sier følgende om parabolantenner:
Det er ikke tillatt å sette opp parabolantenne uten at det er innhentet skriftlig tillatelse fra styret.
Det er kun tillatt med en parabol pr. boenhet.
Størrelsen på parabolantenne skal ikke overskride 80 cm i diameter.
Det er ikke tillatt å montere parabol på bygningskroppen, kun på frittstående stativ.
Parabolantenne skal plasseres slik at den ikke er til sjenanse for naboer.

Paraboler som ikke lenger er i bruk må fjernes!

Barn og lek
Sameiet har flere bilfrie områder som er godt egnet for lek. Vi har husker, lekeutstyr og en sittegruppe for de litt større barna. I tillegg har vi tre sandkasser som de minste kan leke i. Foreldre må påse at barna leker på en trygg måte og uten å være til vesentlig sjenanse for andre beboere. Lek i svalgangene utenfor leilighetene bør unngås.

Parkeringsplassene er ikke lekeområder og kan være farlige for barn.
Det er ikke tillatt med ballspill på sameiets områder. Skolens fotballbane kan benyttes når denne er ledig.

Bomvei - Bilfritt område
Veien til boligene i nr. 14,16 og 18 er sperret med bom for å holde området fritt for motorisert ferdsel. Det er kun strengt nødvendig kjøring som er tillatt innenfor denne bommen. Beboere kan kjøre inn for av/på-lessing, men kan ikke parkere på bomveien, langs boligene eller ved snuplassen i enden av bomveien. Det utføres parkeringskontroll på bomveien på lik linje med resten av sameiet og biler som ikke er under av/på-lossing eller utfører andre strengt nødvendige ærend kan bli ilagt kontrollavgift. Håndverkere mv. som ha kjøretøy i nærheten pga. oppdrag utstyres med parkeringsbevis som fås av styret. Ellers må nødvendig utstyr lastes av og bil parkeres på gjesteplass. Gjester er henvist til sameiets gjesteplasser.

Vår selvlukkende bom åpnes ved å skyve den opp. Den blir stående i åpen stilling i noen sekunder før den etterhvert går tilbake av seg selv.

Parkering generelt
Som beboer bør du sette deg godt inn i sameiets parkeringsbestemmelser som står i våre Husordensregler. Du kan få parkeringsbevis, samt svar på spørsmål om parkeringsbestemmelsene hos styret. 

Har du 2 biler eller ofte besøk har sameiet ekstra parkeringsplasser til utleie. Pris pr mnd. er for tiden kr. 450,- for plasser inne i garasje (under nr. 12) og kr. 350,- for plasser ute (mellom hus 12/14). Vi leier kun ut til personbiler.

Eventuell klage på ilagt kontrollavgift rutes direkte til parkeringsselskapet i henhold til informasjon på kontrollavgift lappen.

NB! Styret har ikke anledning til å ettergi en kontrollavgift som er gitt på korrekt grunnlag.

Brannvern
Seksjonseier plikter å ha godkjent brannslukkingsapparat i leiligheten. I tillegg må det være minst en røykvarsler i funksjonell stand. Seksjonseier er videre ansvarlig for at det elektriske anlegget i leiligheten er i orden. Kontaktpunkter skal være forsvarlig festet til vegg/tak og ikke utgjøre noen fare for kortslutning og brann. Elektrikerarbeider skal utføres av godkjent installatør. Det må utvises stor forsiktighet ved bruk av åpen ild i og utenfor leilighetene.

Sameiet har avtale med Norsk Brannvern AS som gjennomfører kontroll av brannslukningsapparat, test og bytte av batteri i røykvarslere og kontroll av ventilasjonsviften på kjøkkenet en gang i året.

Naboklager
Stort sett så går naboskap veldig greit og de fleste føler trygghet ved å ha gode naboer. Skulle du allikevel ha behov for å klage må det meldes skriftlig til styret. Du bør om mulig ha tatt forholdet opp med naboen først. Husk at det kan være forhold de ikke er klar over. Er det noe akutt eller det er mistanke om kriminelle forhold skal politiet kontaktes. Vi oppfordrer alle til å ta nødvendig grad av hensyn til naboer slik at naboklager unngås.

Våre husordensregler punkt 3 sier følgende:
3. Ro i og utenfor leilighetene og på sameiets fellesområder Det skal være ro i og utenfor leilighetene og på sameiets fellesområder fra
kl. 23:00 til kl. 07:00 alle dager
Ingen former for forstyrrende støy er tillatt mellom kl. 21:00 og kl. 08:00. Dette gjelder eksempelvis: banking, boring, støyende bygningsmessige arbeider eller høy musikk.
Banking, boring og andre støyende bygningsmessige arbeider eller tilsvarende er heller ikke tillatt søndager og helligdager, samt 1. og 17. mai.
Ved selskapelig sammenkomst der sjenerende støy vil kunne forekomme etter kl. 23:00, bør naboene varsles på forhånd.

Styret kan rekvirere vektere ved husbråk. Utgifter i forbindelse med dette kan belastes seksjonseier.

Utleie
Ved utleie skal styret ha informasjon om; 

navn på den som leier og hvor mange som bor i leiligheten, samt leieperiode. Gjerne også epost og telefon til leietaker. Seksjonseier har ansvar for at leietakere er kjent med sameiets husordensregler/vedtekter og følger disse.

Ved eventuelle uregelmessigheter vil styret forholde seg til seksjonseier. Det er viktig at du som leier ut leilighet følger opp utleieforholdet. Sørg for at du har avtalt periodisk tilgang til leiligheten for å sjekke at alt er som det skal.

Sørg for at styret alltid har oppdatert bostedsadresse, epostadresse og telefon når du leier ut leiligheten din og ikke bor i sameiet selv.

Dugnad
Hver vår gjennomfører sameiet dugnad ved at beboerne selv utfører vedlikeholdsoppgaver på fellesområdene. Sameiet (du og jeg) sparer penger på dette, samtidig som det er en hyggelig sammenkomst. Styret sørger for enkel bevertning etter dugnaden.

Oppgavene i en dugnad kan variere. Raking av plen, beskjæring av busker, barking, plukking av søppel, oljing av benker og lettere malerarbeid er typiske gjøremål. Vi oppfordrer alle til å rydde rundt eget bygg. Det er styret som organiserer det hele. Styret varsler beboerne i god tid om en forestående dugnad.

Styret oppfordrer alle beboere til å delta på dugnaden og bidra til at vi får et fint og ryddig uteområde.

Fellesanlegg / Vaktmestertjenester
Sameiet har ikke egen vaktmester, men kjøper vaktmestertjenester som gressklipping/snørydding og strøing av Christiania Forvaltning og Eiendom AS.

Alle beboere må være med på holde sameiet fritt for søppel. Det er satt ut flere søppelkasser som vi ber alle bruke.

Klage/meldinger til vaktmestertjenesten sendes styret.

Fjernvarme
Sameiet kjøper fjernvarme til oppvarming av radiatorer og varmt vann fra Fortum Oslo Varme AS. Fjernvarmen varmer opp varmtvann og radiatorvarme i sentralene som er plassert i byggene 8 og 16. Sentralen i nr. 8 gir varme og varmtvann til byggene 8 og 10, mens sentralen i nr.16 gir varme og varmtvann til byggene 12,14,16 og 18.

Radiatorvarmen styres av to faktorer. Utetemperatur og hva du setter radiatortermostaten på inne. Det er en utendørs føler som løpende måler 
utetemperaturen og sender denne til et datasystem inne i sentralene. Jo kaldere temperatur det er ute jo, mer energi overføres fra fjernvarmeanlegget og til vårt radiatoranlegg. Radiatorene blir varmere i kaldt vær og kaldere i varmt vær. Oppvarmingen baserer seg på en stuetemperatur på ca. 22 grader. Du bør justere termostaten på radiatorene dine inntil den ligger rundt denne temperaturen. Normalverdien på termostaten vil være fra 3 til 3,5 +/-. Når 
du har stilt inn dette en gang, trenger du ikke å justere radiatorene noe mer, siden anlegget selv justerer seg etter utetemperaturen.

Selv om du setter termostaten på 5 (fullt) vil radiatoren kunne oppleves som kald dersom det er varmt vær ute. Det skal være svært kaldt ute for at radiatorene skal bli svært varme. Dette er pr design. Har du av ulike årsaker behov for varme utover det anlegget normalt leverer, bør du vurdere elektrisk tilleggsoppvarming. Ta da hensyn til brannsikkerhet.

Vi anbefaler alle å ha et elektrisk alternativ til fjernvarmen i tilfelle feil med fjernvarmeanlegget. Det er svært sjelden noe er feil, men det kan skje.
Dersom du har en eller flere radiatorer som ikke avgir varme, bør du først prøve å "lufte" de (se veiledning nederst på siden). Hjelper ikke det kan du kontakte styret som vil rekvirere rørlegger. 

Husk å fyre økonomisk. Kort og kraftig lufting er bedre enn vindu på gløtt over lang tid. Sku av radiatorer i rom som ikke brukes til opphold og vurder hvor mange radiatorer du trenger å ha på i forhold til ønsket temperatur i leiligheten. Sameiet har individuell måling av varmtvann og varme og du må betale for det du bruker.

NB! Våre radiatorer blir aldri "glovarme" så fremt det ikke er svært kaldt ute. Dette er pr design. Skal du ha temperaturer over 22 grader i leiligheten må du sette inn elektrisk tilleggsoppvarming.

Radiatorer - Lufting
Lufting av radiatorene løser mange problemer med dårlig varme.

Slik gjør du...
Finn en gulvklut, en radiatorluftenøkkel (en vanlig flat skrutrekker kan også brukes) og ei plastmugge til å samle vannet i.
Ha også ei plastbøtte tilgjengelig i tilfelle vannsprut.
Skru radiatoren helt av.
På radiatorens høyre side helt øverst finner du en hvit utluftingsventil som er dreibar.
Utluftingsventilen har et lite hull som du lar peke ned imot plastmugga.
Legge gulvkluten rundt for du kommer til å søle litt.
Hold plastmugga opp til utluftingsventilen og skru så forsiktig opp utluftingsventilen et par omdreininger til vann og/eller luft strømmer ut. Du skal IKKE skru utluftingsskruen helt ut, bare juster den frem og tilbake til du får maks stråle/luft.
La luft/vann strømme ut til du får en jevn stråle av vann. Kan ta fra under minuttet til flere minutter. La det gjerne renne litt.
Når det kun renner vann kan skru forsiktig igjen utluftingsventilen.
Skru opp radiatoren til ønsket nivå.. (3,5 +/-)
Det er mulig det ikke vil ha effekt før du har tatt alle radiatorene.
Du bør så i løpet av kort tid kjenne varme i det ene tilførselsrøret under radiatoren.
Da er jobben gjort!

Dersom radiatoren ikke fungerer etter lufting kan det være problemer med termostaten. Dersom du skrur den helt opp og helt igjen flere ganger kan det løse problemet. Hjelper ikke noe av dette kontakter du styret som bestiller rørlegger. Radiatorer er en del av felles infrastruktur og kostnadene ved reparasjon dekkes av sameiet.

Lys utendørs
Lyspærer i svalganger og fellesområder, samt lysstoffrør i garasjene byttes rutinemessig av vaktmester. Eventuelle meldinger om dette kan gis via styret.

Utelys i nr. 18 må byttes av den enkelte beboer selv. Årsaken til dette er at disse betjenes med innvendig bryter og vaktmester har av den grunn ingen kontroll på om en pære har gått eller om lampen er slått av.

Malingskoder - Balkong/Terrasser og rekkverk / Balkongdør, vinduer, sprosser
Følgende gråtoner brukes for maling av balkong, terrasser og rekkverk i sameiet:
Grå /Gule bygninger - Farge: S2000-N
Røde bygninger - Farge: S3502-Y
Malingstype er f.eks. Drygolin oljemaling eller tilsvarende.

Sameiet holder maling til balkong/terrasser og rekkverk. Du kan bestille maling hos styret ved å legge en lapp i styrets postkasse merket 12X eller sende oss en epost.  Skriv navn, adresse og telefonnummer på lappen/i eposten, og vi tar kontakt.

Maling til balkongdør, vindu og sprosser kjøper du selv. Farge: Bomull.

Utstyr til malingen må du holde selv.

Hittegods
Har du funnet eller mistet noe på sameiets eiendom? Eksempelvis nøkler. Du kan legge det i en konvolutt i styrets postkasse merket 12X. Merk konvolutten med hvor og når du fant gjenstanden. Du kan også levere det til en i styret. Har du mistet noe bør du si ifra til styret, så formidler vi kontakt med de som eventuelt finner det du har mistet. Nøkler som ikke hentes blir makulert av styret etter 3 mnd.