Endret: 25 mar 2020     Opprettet: 19 mar 2020

Årsmøte 23. mars 2020 er avlyst

På grunn av korona situasjonen er årsmøtet avlyst. Skolene er stengt og møterommet på Lofsrud skole er ikke tilgjengelig. Ta vare på innkallingen. Den skal benyttes når møtet avholdes senere i år.

OBOS jobber med å få opp en digital løsning for å kunne behandle regnskap og budsjett, valg av nytt styre og styrehonorar. Dette vil ikke være på plass før tidligst i april.

Nærmere informasjon vil heretter komme på SMS.

Det sittende styret fortsetter inntil nytt styre er valgt.